Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học PDF/Ebook

Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học PDF/Ebook

Tải sách Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học PDF/Ebook

Tác giả : Thiệu Vĩ Hoa

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học

Sau khi sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa ra đời đã gây nên một cơn sốt Chu dịch ở Trung Quốc,xét thấy sách gốc có nhiều chỗ khó hiểu qua thư của các đọc giả gửi về , Bàng Tài Hưng, một cao thủ dịch học cũng của Trung Quốc đã viết sách này ,đặc biệt sách này lấy sách gốc làm chỗ dựa , căn cứ trên thông tin thắc mắc được phản hồi của độc giả mà bổ chú chứ không chú thích sách gốc nên cũng có thể coi là một quyển sách độc lập và hoàn chỉnh để giúp người đọc tự mình học dịch trên bước khởi đầu

Xin cảm ơn bạn đã đọc hết bài

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment