Mật Mã Bàn Tay Giải Mã Cuộc Đời PDF/Ebook

Mật Mã Bàn Tay Giải Mã Cuộc Đời PDF/Ebook

Tải sách Mật Mã Bàn Tay Giải Mã Cuộc Đời PDF/Ebook

Tác giả : Thiệu Vĩ Hoa

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Mật Mã Bàn Tay Giải Mã Cuộc Đời

Chúng tôi cho rằng chính là sự vận động thông tin trong toàn bộ cuộc đời con người, là tích luỹ vận động cuộc đời, là cái nhận biết được, dự báo được, và điều khiển được. Khi khám phá ra bí mật của vận mệnh thì vận mệnh không còn thần bí nữa và có thể điều khiển được bởi chính người đó.

Thông tin cuộc đời là trạng thái phức tạp đan xen nhiều yếu tố tạo nên sự sống, ví dụ như sự hài hoà của các gen di truyền, biến dị , nguyên thần, âm thần, chủng hệ người, tôn thân, tự thân và môi trường…

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment