Sách Bài Học Của Lịch Sử PDF/Ebook/Epub

Bài Học Của Lịch Sử

Sách Bài Học Của Lịch Sử

Tác giả : Will – Ariel Durant

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Bài Học Của Lịch Sử

Lịch sử là những bài học dài cho con người, dành cho các dân tộc. Lịch sử có ghi lại tấc cả những thành bại của con người, của các triều đại và của các nền chính trị. Các cuộc chiến tranh và cả những đấu tranh của con người đều được ghi dấu trong lịch sử. Đọc lịch sử là đọc về trí tuệ và bài học của mấy ngàn năm lịch sử.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment