Sách Tô Đông Pha PDF/Ebook

Sách Tô Đông Pha PDF/Ebook

Sách Tô Đông Pha

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Tô Đông Pha 

Tô Đông Pha vừa là danh sĩ, vừa đóng một vai trò chính trị quan trọng nên gặp nhiều nỗi gian nan, đau lòng, và chép lại đời ông thì gần như phải chép lại trọn lịch sử thời Bắc Tống. Vì vậy trong cuốn này, ngoài ba cha con họ Tô, chúng tôi còn nhắc tới nhiều nhân vật khác như Tư Mã Quang, Âu Dương Tu, Trình Hạo, đặc biệt là Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh… những người trong phe đối lập với Tô Đông Pha.

Xin cảm ơn bạn đã đọc hết bài

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment