Sách Đông Kinh Nghĩa Thục PDF/Ebook

Sách Đông Kinh Nghĩa Thục PDF/Ebook

Sách Đông Kinh Nghĩa Thục

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Đông Kinh Nghĩa Thục

Đông Kinh Nghĩa Thục là một phong trào xã hội chính trị nhằm Khai dân trí, mở mang tri thức cho dân tộc Việt Nam, từ đó đào tạo cho dân tộc một tầng lớp trí thức có kiến thức và sẽ từ đó làm nền tảng cho quá trình dành lại độc lập sau này. Trong phong trào này đã tạo nên các lớp thanh niên cho quá trình dành độc lập sau này.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment