Tổ Chức Công Việc Gia Đình PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tổ Chức Công Việc Gia Đình PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tải sách Tổ Chức Công Việc Gia Đình PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Tổ Chức Công Việc Gia Đình

Sách Tổ Chức Công Việc Gia Đình chủ ý viết cho các bà nội trợ nhưng các bạn trai đã lập gia đình cũng nên đọc nó. Phụ nữ có nhiều đức quý như lòng vị tha, đa cảm, đức kiên nhẫn, tự ti … nhưng thường theo trực giác mà không chịu luận lý, lại cố chấp, thiếu phương pháp. Vì vậy, nếu các ông chồng hiểu rõ những qui tắc trong cuốn này rồi giúp các bà vợ cùnh nhau tổ chức việc nhà thì kết quả sẽ mau hơn và không khí trong gia đình cũng đầm ấm hơn…

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment