Sách Đoạt Lửa PDF/Ebook/Epub/Mobi

Sách Đoạt Lửa PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tải Sách Đoạt Lửa

Tác giả : J.H. Rosny Anh

Tải sách Miễn Phí

epub mobi

Nội dung sách Đoạt Lửa

Cuc du hành này trong thi kì tin s rt xa xưa, mà con người con chưa vch bt c mt hình thù gì trên đá và trên cht sng, có th cách đây mt trăm ngàn năm”.

Vy đó, câu chuyn này đã xy ra khong mười vn năm trước. cái thi kì mông mui xa xưy, con người đương tng bước t“người vượn” chuyn đi lên, ăn lông  l, sng thành by, nhng by người nguyên thy ch mi săn bt và hái lượm. Trong thế gii hoang sơ dưới s ng tr ca các lc lượng t nhiên và ca muông thú đông đo, con người cũng ch là mt ging thú – mà chưa phi là mnh – nhưng li là ging thú đng thng, tư thế khác mi ging kia làm bn chúng phi e dè và cuc sng ca h đã thc s là cuc sng ca loài người t khi có La. La nâng cao đi sng và cũng nâng cao “bn cht người”  con người. Mt La, con người phi lâm vào cuc sng con vt và tr li là con vt như nhng muông thú khác. Nhng by người thù đch thường tìm cách tiêu dit La đ dìm đi phương vào trong bóng ti hãi hùng.

Mt tác gi ln, chuyên viết v tình báo công nghip đã nhn xét “Đot La” là câu chuyn v chiến công tình báo công nghip đu tiên ca loài người. Mt giáo sư đa cht ni tiếng, qua truyn vin tưởng khoa hc ca ông đã tâm đc ca ngi trí tưởng tượng ca tác gi “Đot La” đã làm sng li cnh vt thi nguyên thy tht là tuyt vi. Đc tác phm “Đot La”, các bn hãy chú ý đến nhng ý kiến đánh giá y đ có th cùng tác gi sng vi nhân vt bng tưởng tượng – mà cùng đ ng ngàng – trong mt dĩ vãng xa xưa, mt dĩ vãng không còn du vết và không bao gi tr li, nhưng là mt bước đường đi lên ca loài người. Văn hào Maxime Gorki đt “Đot La” vào danh sách – không dài – nhng tác phm cn phi cho tr em đđ nâng cao hiu biết v s tiến hóa ca nhân loi. Đó là mt sđánh giá sâu sc, mà cũng là mt “mnh lnh” đã thôi thúc người dch và nhà xut bn c gng hết sc mình đ có th gii thiu “Đot La” vi các bn

Xin cảm ơn bạn đã đọc hết bài

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment