FINHAY-Cập nhật kết quả tăng trường của các Linh vật: 16/06/2021

Phân tích Linh vật Trâu trong FINHAY:

Quỹ SCA tăng 0,06%, đóng góp tăng trưởng linh vật 0,03%

Quỹ BVPF tăng 1,28%, đóng góp tăng trưởng linh vật 0,13%

Quỹ VFM-VF1, tăng 0,64%, đóng góp tăng trưởng 0,06%

Phần còn lại thuộc về quỹ ETFVN30, giảm 1,08%, đóng góp tăng trưởng (-0,11%)

Tổng hơp cả 03 yếu tố trên, làm cho Trâu tăng trưởng lên 0,028%.

Tonghop_ket-qua-tang-truong-finhay_16062021

Chi tiết biến động Giá Chứng chỉ Quỹ:

ket-qua-tang-truong-finhay_16062021

Tổng hợp tăng trưởng của các Linh vật trong FINHAY T06/2021:

Tonghop_ket-qua-tang-truong-finhay_16062021_2

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment