Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên PDF/Ebook/Epub/Mobi

Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tải sách Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên

Tác giả : Brian Tracy

Tải sách Miễn Phí

epub pdf mobi

Nội dung sách Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên

“Bạn từ đâu tới không quan trọng. Quan trọng là đích đến của bạn.”
Giới thiệu
Chương 01. Nhân tố bí ẩn
Chương 02. Chọn đúng người
Chương 03. Khởi đầu một cách mạnh mẽ
Chương 04. Truyền tải các kỳ vọng rõ ràng
Chương 05. Tham gia quản trị
Chương 06. Bốn yếu tố về động lực
Chương 07. Ba R về động lực
Chương 08. Trang bị các giá trị cho ban quản lý
Chương 09. Quản lý theo mục tiêu
Chương 10. Quản lý bằng ngoại lệ
Chương 11. Áp dụng nguyên tắc Pareto
Chương 12. Hãy là một giáo viên
Chương 13. Đào tạo và hướng dẫn liên tục
Chương 14. Tập trung vào nguyên tắc “Không sản phẩm lỗi”
Chương 15. Giới thiệu vòng tròn chất lượng và đội ngũ chất lượng
Chương 16. Liên tục đưa ra ý tưởng
Chương 17. Trở thành một cố vấn
Chương 18. Lãnh đạo bằng tấm gương
Chương 19. Lắng nghe nhân viên
Chương 20. Hãy nhớ đến yếu tố tình bạn
Chương 21. Tạo phép màu về động lực thúc đẩy nhân viên
Giới thiệu tác giả

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment