Tầm Long Điểm Huyệt Nhập Linh PDF/Ebook

Tầm Long Điểm Huyệt Nhập Linh PDF/Ebook

Tải sách Tầm Long Điểm Huyệt Nhập Linh PDF/Ebook

Tác giả : Cổ Đồ Thư

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Tầm Long Điểm Huyệt Nhập Linh

Người xưa có câu “Sống về mồ về mả, ai sống về cả bát cơm” chó thấy sự coi trọng về mổ mả của tổ tiên, xuất phát từ nhu cầu đó, cuốn “Tầm Long Điểm Huyệt Nhập Linh” này được viết, trên cơ sở trích dẫn, chắt lọc từ tinh túy cổ xưa, cố gắng dẫn giải cho dễ hiểu nhất, với hình ảnh màu sắc cho dễ hiểu nhất, với hình ảnh minh họa màu cho tiện theo dõi, tuy vậy đây cũng không phải là sách dễ đọc cho những người mới nhập môn. Thuật phong thủy xưa cũng đưa ra một số yếu tố mà người muốn học “Tầm Long điểm Huyệt: cần chú ý đó là: muốn giỏi phải đi sâu nghiên cứu, do đó chắc chắn phải bỏ ra nhiều tâm huyết mới có thể có được nhiều kiến thức. Cái tinh túy sâu xa nhất của phong thủy nếu không khổ công nghiên cứu và tìm tòi thì không thể đạt tới cực điểm.

Khi học phải chú ý tới một số yếu tố quan trọng, nếu thiếu một trong những yếu tố này thì chắc chắn sẽ khó thành:

1. Có thầy giỏi truyền thụ
2. Biết dụng tâm suy nghĩ
3. Khảo sát nhiều mộ cổ
4. Đọc nhiều sách để hiểu rõ địa lý
5. Phải dốc toàn bộ tâm huyết và thời gian, sức lực
6. Tâm thuật phải ngay thẳng

Việc tìm vị trí đất, hướng đặt mộ,… là phong tục rất được coi trọng, nhưng điều quan trọng nhất là “Tiên tích Đức, hậu tầm Long” và “Đức năng thắng số”.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment