Quân Vương – Thuật trị nước PDF/Ebook/Epub

Sách Quân Vương PDF/Ebook

Tác giả : Niccolo Machiavelli
Thể Loại : Kinh Tế – Quản Lý

Các định dạng tải sách

epub pdf

Nội dung sách Quân Vương PDF

Tác giả là người Ý sinh ra trong môi trường có nhiều loạn lạc của các thân vương, chư hầu tranh đấu với nhau cho nên ông có điều kiện quan sát và đưa ra các nguyên tác giành lấy quyền lực của các bậc quân vương đương thời và cổ kim.

Nội dung sách nói về những nguyên tắc của các bậc quân vương ngày xưa trong việc trị quốc. Từ cách giữ ổn định nội trị, đối xử với dân chúng cho tới việc ngoại giao với các quốc gia bên ngoài. Quyển sách đề xuất những nguyên tắc chính trong việc giữ vững chính quyền như cần có quân đội riêng của mình, hay một vị quân vương nhất định không được để cho dân chúng oán ghét và khinh bỉ. Một vị vua thà làm cho dân sợ chứ không nên làm cho dân yêu.

Quyển sách đề xuất những phương án trị quốc yên dân đối với từng vùng đât mới chiếm, vùng đất có cùng văn hoá hay vùng đât nhiều nội loạn…Cũng như các thủ thuật và cách dùng người trong từng trường hợp cụ thể. Sách còn phân tích các nhân vật lịch sử và các vua chúa đương thời để chứng minh cho các luận điểm chính.

Điểm hay của sách Quân Vương – Thuật trị nước không chỉ giới hạn trong việc trị quốc của các quân vương mà nó còn là các kỹ năng lãnh đạo thời hiện đại, nó chứa đựng những kỹ năng quan trọng của những người lãnh đạo.

Quyển sách khá ngắn gọn và súc tích cũng như lập luận chặc chẽ và nhiều dẫn chứng thuyết phục giúp người đọc dễ đọc và dễ hiểu các nguyên tắc.

Nội dung sách Quân Vương

Chương 2: Những Vương Quốc Thế Tập
Chương 3: Những Vương Quốc Hỗn Tập
Chương 4: Lý Do Vương Quốc Của Darius Không Nổi Loạn Chống Vị Thừa Kế Vua Alexandre
Chương 5: Phương Cách Cai Trị Những Đô Thị,Những Vương Quốc Đã Có Sẵn Nền Sinh Hoạt Và Luật Pháp
Chương 6: Những Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Năng Của Kẻ ChiếnThắng
Chương 7: Những Lãnh Thổ Mới Chiếm ĐượcNhờ Võ Lực Và Tài Lực Của Kẻ Khác
Chương 8: Những Kẻ Nhờ Hành Vi Hèn Ác Làm Được Chúa Công
Chương 9: Những Vương Quốc Dưới Chế Độ Dân ChínhChương 10: Sức Mạnh Cần Cho Vương Quốc
Chương 11: Những Vương Quốc Trực Thuộc Giáo Hội Công Giáo
Chương 12: Những Hạng Cầm Quân Và Lính Đánh Thuê
Chương 13: Quân Chính Quy, Quân Phụ Trợ Và Quân Hỗn Hợp
Chương 14: QuânVương Đối Với Chiến Tranh
Chương 15: Sự Khen Chê Đối Với QuốcVương
Chương 16: Tính Hào Phóng Và Cần Kiệm
Chương 17: Độc Ác Để Dân Sợ Hay Độ Lượng Để Dân Yêu
Chương 18: QuânVương Và Chữ Tín
Chương 19: Tránh Để Dân Ghét Và Khinh Bỉ
Chương 20: Công Tác Xây Cất Thành Trì Doanh Trại
Chương 21: Cách Cai Trị Được Lòng Dân
Chương 22: Tổng Bộ Trưởng Của Chúa
Chương 23: Phương Cách Tránh Nịnh Thần
Chương 24: Lý Do CácVương Hầu Ý Mất Hết Đất Đai
Chương 25: Số Mệnh Và Con Người
Chương 26: Kêu Gọi Anh Hùng Cứu Nước

Tuy rằng sách ra đời từ thời xa xưa và nó nói về phong kiến, tuy nhiên những nguyên tắc trong sách cũng được ứng dụng trong việc lãnh đạo vào thời hiện đại này. Các nhà lãnh đạo hiện nay trong kinh tế hoặc xã hội cũng gặp phải những vấn đề tương tự như các bậc quân vương ngày xưa. Họ phải có các cai trị các nhân viên, các đội nhóm chia rẽ và cả phải biết trấn áp một nhóm nổi loạn nào đó. Họ cũng phải biết cách để tranh đấu với các lãnh đạo khác, giữ vững quyền lực cho riêng mình.

Lọc đi những điều xưa cũ thì những nguyên tắc của tác phẩm được nhiều người áp dụng cho cả thời xua lẫn thời ngày nay. Dù nói thế nào thì một vị Vua là để dân sợ chứ không phải để dân yêu.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment