Tải sách Dân Chủ Và Giáo Dục Ebook/PDF/Epub

dan-chu-va-giao-duc

Sách Dân Chủ Và Giáo Dục

Tác giả : John Dewey

Tải sách Miễn Phí

epub mobi

Nội dung sách Dân Chủ Và Giáo Dục

Mục lục

JOHN DEWEY, GIÁO DỤC CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG
LỜI NGƯỜI DỊCH
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I GIÁO DỤC XÉT NHƯ LÀ MỘT TẤT YẾU CỦA SỰ SỐNG
Chương II GIÁO DỤC XÉT NHƯ LÀ MỘT CHỨC NĂNG XÃ HỘI
Chương III GIÁO DỤC XÉT NHƯ LÀ ĐIỀU KHIỂN
Chương IV GIÁO DỤC XÉT NHƯ LÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG
Chương V SỰ CHUẨN BỊ, SỰ BỘC LỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN HÌNH THỨC
Chương VI NỀN GIÁO DỤC BẢO THỦ VÀ NỀN GIÁO DỤC TIẾN BỘ
Chương VII KHÁI NIỆM DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC
Chương VIII MỤC TIÊU TRONG GIÁO DỤC
Chương IX SỰ PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN VÀ HIỆU QUẢ XÃ HỘI XÉT NHƯ LÀ MỤC TIÊU
Chương X HỨNG THÚ VÀ KỶ LUẬT
Chương XI KINH NGHIỆM VÀ TƯ DUY
Chương XII TƯ DUY TRONG GIÁO DỤC
Chương XIII BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP
Chương XIV BẢN CHẤT CỦA NỘI DUNG
Chương XV GIẢI TRÍ VÀ LÀM VIỆC TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA NHÀ TRƯỜNG
Chương XVI Ý NGHĨA CỦA MÔN ĐỊA LÝ VÀ MÔN LỊCH SỬ
Chương XVII KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương XVIII GIÁ TRỊ CỦA GIÁO DỤC
Chương XIX LAO ĐỘNG VÀ NHÀN HẠ
Chương XX MÔN HỌC LÝ THUYẾT VÀ MÔN HỌC THỰC HÀNH
Chương XXI CÁC MÔN HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC MÔN HỌC XÃ HỘI: THUYẾT DUY TỰ NHIÊN VÀ THUYẾT NHÂN VĂN
Chương XXII CÁ NHÂN VÀ THẾ GIỚI
Chương XXIII NHỮNG KHÍA CẠNH NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO DỤC
Chương XXIV TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Chương XXV NHỮNG LÝ LUẬN VỀ NHẬN THỨC
Chương XXVI NHỮNG LÝ LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC
MỤC LỤC VẤN ĐỀ VÀ NỘI DUNG THUẬT NGỮ
NIÊN BIỂU TÓM TẮT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỬA JOHN DEWEY

 

Leave a Comment