Tải sách Ba Mươi Triết Gia Tây Phương Epub/PDF

ba-muoi-triet-gia-tay-phuongSách Ba Mươi Triết Gia Tây Phương

Tác giả : Nguyễn Ước

Tải sách Miễn Phí

epub

 

Nội dung sách Ba Mươi Triết Gia Tây Phương

Quyển sách nói về các nhà triết học kinh điển ở phương tây từ cổ tới kim như: từ Socates, Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Husserl, Marx, Heidegger, Jung, Dewey…

Sách là bản tóm lượt đơn giản những nhà triết học nổi tiếng như  sau:

1. SOCRATES (469-399 TCN) – 2. PLATO (427-347 TCN)

3. ARISTOTLE (384-322 TCN) – 4. PLOTINUS (K. 205- 270 SCN)

5. AUGUSTINE (354-430) – 6. THOMAS AQUINAS (1225-1274)

7. BACON (1561-1626) – 8. DESCARTES (1596-1650)

9. SPINOZA (1632-1677) – 10. HUME (1711-1776)

11. KANT (1724-1804) – 12. HEGEL (1770- 1831)

13. MARX (1818-1883) – 14. NIETZSCHE (1844-1900)

15. HUSSERL (1859- 1938) – 16. KIERKEGAARD (1813- 1855)

17. HEIDEGGER (1889-1976) – 18. SARTRE (1905-1980)

19. DE BEAUVOIR (1908-1986) – 20. FREUD (1856-1939)

21. JUNG (1875-1961) – 22. WITTGENSTEIN (1889-1951)

23. RUSSELL (1872- 1970) – 24. JAMES (1842- 1910)

25. DEWEY (1859-1952) – 26. DERRIDA (1930-2007)

27. FOUCAULT (1926- 1984) – 28. LYOTARD (1924- 1998)

29. BAUDRILLARD (1929-2004) – 30. RORTY (1931-2007)

 

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment