Tải sách 72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh PDF/Ebook/Mobi/Epub

Tải sách 72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh PDF/Ebook/Mobi/Epub

Tải sách 72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh

Tác giả : Chưa rõ

Tải sách Miễn Phí

epub mobi

Nội dung sách 72 Kế Của Quỷ Cốc Tiên Sinh

CHƯƠNG 1: THUẬT MỞ ĐÓNG

1. CƯƠNG NHU TƯƠNG TẾ: TRONG NHU CÓ CƯƠNG, TRONG CƯƠNG CÓ NHU

2. SƠ NHI BẤT LẬU: TUYỆT ĐỐI BÍ MẬT.

3. DĨ KHUẤT CẦU THÂN: CO ĐỂ DUỖI.

4. TIÊN ĐẢ HẬU MA: Trước đánh sau bắt

CHƯƠNG 2: SÁCH PHẢN ỨNG

KẾ THỨ NHẤT: DĨ GIẢ CẦU CHÂN (lấy giả làm thật)

KẾ THỨ HAI: ĐẦU THẠCH VẤN LỘ (ném đá hỏi đường).

KẾ THỨ BA: DĨ TĨNH CHẾ ĐỘNG (lấy tịnh chế động)

KẾ THỨ TƯ: GIẢ SI BẤT ĐIÊN (giả ngu si nhưng không điên)

CHƯƠNG 3: NỘI KIỆN CHI SÁCH

KẾ THỨ NHẤT: TẤN TÀI SỞ DỤNG (người tài nước Tấn dùng ở Sở)

KẾ THỨ HAI: TIẾN NGÔN MẬT QUYẾT (bí quyết của việc hiến kế)

KẾ THỨ BA: TÙY TÂM SỞ DỤC (tùy lòng ham muốn)

CHƯƠNG 4: HƯ KHÍCH CHI SÁCH

KẾ THỨ NHẤT: CÔNG BỐ NGHI VẤN (làm cho đối phương nghi ngờ nhau).

KẾ THỨ HAI: HƯ THỰC CHI GIAN (kẽ hở giửa hư và thực)

KẾ THỨ BA: NỮ SẮC NHƯ ĐAO (sắc đẹp phụ nữ như đao kiếm) Sắc đẹp của người phụ nữ nguy hiểm như đao kiếm, có thể giết chết người

KẾ THỨ NĂM: BIẾT TRƯỚC THỜI THẾ (Kiến ngự tri trước)

CHƯƠNG 5: TỰ DO VÀ KIỀM CHẾ.

KẾ THỨ NHẤT: KÍN KẼ CHU ĐÁO (Xuyết nhi bất thất)

KẾ THỨ HAI: BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ (Vô trung sinh hữu)

KẾ THỨ BA: NỤ CƯỜI DẤU ĐAO KIẾM (Tiếu lí tàng đao)

Âm Phù Kinh 陰 符 經

Quỷ Cốc Tử truyện

I. Chân và nguỵ

Quỷ Cốc tử vừa là hiệu của Quỷ Cốc, đồng thời cũng là tên gọi của một cuốn sách

Con người kỳ lạ bao nhiêu thì cuốn sách cũng kỳ lạ bấy nhiêu! Gọi là thiên cổ kỳ thư

Quỷ Cốc tử là một cuốn sách chân hay nguỵ? Thật hay giả?

Chân tức là chính tay Quỷ Cốc viết. Giả là người đời sau viết và gán cho Quỷ Cốc

Cuộc tranh luận cũng đã tốn rất nhiều giấy mực và không ngừng nghỉ. Hàng trăm cuốn sách nghiên cứu, mỗi cuốn sách đều nêu giả thuyết khác nhau nhưng quy về ba giả thuyết chính:

Cuốn Quỷ Cốc tử là do Quỷ Cốc viết (Trung hưng thư mục, Đàm thư chí…)

Cuốn Quỷ Cốc tử là do Tô Tần, đại đệ tử của Quỷ Cốc viết (Tân Dường thư, Nghệ văn chí…)

Cuốn sách này do người đời Lục triều là Ngụy Trát viết và gán cho Quỷ cốc (Cổ nguỵ kim thư khảo). Gọi là nguỵ thư Mỗi tác giả đều đưa ra nhiều chứng cứ để bênh vực cho giả thuyết của mình. Cuộc tranh luận chắc vẫn còn sôi nổi. Người ta chỉ chờ môn khảo cổ làm trọng tài, khi tìm ra được chứng liệu xác thực

Xin cảm ơn bạn đã đọc hết bài

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment