Sách Phát Triển Kỹ Năng Viết Đúng Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF/EBook

Sách Phát Triển Kỹ Năng Viết Đúng Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF/EBook

Sách Phát Triển Kỹ Năng Viết Đúng Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF/EBook

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Phát Triển Kỹ Năng Viết Đúng Ngữ Pháp Tiếng Anh

Cuốn sáchPhát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng anh” rèn luyện cách viết, viết thế nào là đúng nghữ pháp, thế nào là chuẩn, thế nào là chưa chuẩn, cách chọn từ chính xác mà còn thu hút người đọc nữa.

Sách gồm 14 điểm ngữ pháp hướng dẫn cách viết đúng và viết hay, các bạn sẽ được học các loại từ và cách và cách sử dụng sao cho đúng ngữ pháp. Các bạn sẽ học cách hoà hợp các thành phần trong câu như chủ ngữ, động từ…tránh những lỗi thường gặp trong văn viết và cách sử dụng các mệnh đề hiệu quả.

Hơn nữa để viết hay bạn cần nắm vững các cú pháp căn bản như thế nào là một câu, câu đẳng lập và câu phụ chính là gì, khi nào dùng dấu câu cho thích hợp, các quy tắc viết hoa, viết tắt, chọn từ và cấp độ dùng từ sao cho phù hợp, tránh những lỗi làm bài viết vô nghĩa hay những ngôn từ gây thành kiến.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment