Sách Ô Châu Cận Lục PDF/Ebook

Sách Ô Châu Cận Lục PDF/Ebook

Sách Ô Châu Cận Lục

Tác giả : Dương Văn An

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Ô Châu Cận Lục 

“Ô châu cận lục” là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu về châu Ô như : tên huyện, tên châu và tên làng xã ; tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người châu Ô.

Vùng đất châu Ô gắn với cuộc hôn nhân khá đặc biệt của Huyền Trân Công Chúa với vua Chiêm Thành lúc bấy giờ là Chế-mân. Sính lễ mà Chế-mân dâng nạp cho Đại Việt là đất đai của châu Ô và châu Rí. Trong khá nhiều thư tịch cổ, châu Ô và châu Rí cũng có khi được gọi tắt là châu Ô.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment