Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh – Động Từ Và Giới Từ Tiếng Anh PDF/Ebook

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh - Động Từ Và Giới Từ Tiếng Anh PDF/Ebook

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh – Động Từ Và Giới Từ Tiếng Anh PDF/Ebook

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Ngữ Pháp Tiếng Anh – Động Từ Và Giới Từ Tiếng Anh

Bạn đọc đang cầm trong tay bộ sách “Ngữ pháp tiếng Anh”gồm 3 tập:

1. Văn phạm tiếng Anh
2. Các từ loại trong tiếng Anh
3. Động từ và giới từ trong tiếng Anh
Đây là bộ sách mang tính giáo khoa ph ổ thông, được soạn thảo công phu, trình bày những giải thích ngữ pháp
trọng điểm, ngắn gọn, sử dụng thuật ngữ dễ hiểu, dễ nhớ, bài tập phong phú, đa dạng, giúp người đọc tự tin hơn
trong việc học và giao tiếp tiêng Anh.

Leave a Comment