Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm Full 6 Tập PDF/EBook

6-tap-sach-hoc-tu-vung-tieng-anh-theo-chu-diem-202x224

Tải sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm Full 6 Tập

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm Full 6 Tập

Giới thiệu Full 6 tập sách học từ vựng tiếng anh theo chủ điểm trình bày cho người học các từ vựng theo 6 chủ đề cơ bản và quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Các chủ đề gồm Cuộc sống hàng ngày, lịch sử, địa lý, âm nhạc, nghệ thuật, văn học, khoa học, công nghệ, nơi làm việc và các kỹ năng, truyền thông ..

Sách có 6 chủ đề gồm 
Vocabulary Everyday Living words
Vocabulary History and Geography Words
Vocabulary Media and Marketplace words
Vocabulary Music, Art, and Literature
Vocabulary Science and Technology
Vocabulary Workplace and Careers

Với từ vựng và kiến thức người học sẽ thu được từ 6 bộ sách sẽ đủ để giao tiếp trong các tình huống cuộc sống.

Leave a Comment