Sách English Grammar In Use – 136 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF/Ebook

Sách English Grammar In Use - 136 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF/Ebook

Sách English Grammar In Use – 136 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh PDF/Ebook

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách English Grammar In Use – 136 Đề Mục Ngữ Pháp 

Cuốn sách “English Grammar In Use – 130 Bìa Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng” là sách ngữ pháp kinh điển, được biên soạn công phu dành cho những bạn tự học tiếng Anh và những bạn chuẩn bị cho các kỳ thi đặc biệt. Nó như một quyển cẩm nang giúp bạn tra các kiểu ngữ pháp và học ngữ pháp chuẩn.

Sách gồm có 130 bài ngữ pháp tiếng Anh ngắn gọn và dễ hiểu danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, động từ nguyên mẫu, các thì hoàn thành, thể thụ động và các mệnh đề chỉ mục đích như danh mệnh đề…được sắp xếp theo hệ thống dễ học và giúp người học dễ lĩnh hội.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment