Sách Chiến Quốc Sách PDF/Ebook

Sách Chiến Quốc Sách PDF/Ebook

Sách Chiến Quốc Sách

Tác giả : Giản Chi – Nguyễn Hiến Lê

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Chiến Quốc Sách

Chiến quốc là thời kỳ tiếp nối của thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử của Trung Quốc, đây là một thời kỳ đại loạn, nơi xảy các cuộc chiến tranh, các cuộc tranh dành quyền lực, thời kỳ của các nhân tài đi du thuyết, các âm mưu và những học thuyết ra đời. Đặc điểm của thời kỳ này là các quốc gia đã ít lại và lớn hơn và các cuộc chiến tranh trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn hẳn. Đọc sách sẽ cho chúng ta thấy được những bài học về quân sự và chính trị thời kỳ này đã ảnh hưởng đến Trung Quốc sau này.

Leave a Comment