Sách Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 3 – Tập 1 PDF/EBook

Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1 PDF/EBook

Tải sách Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 3 – Tập 1 PDF/EBook

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 3 – Tập 1 PDF/EBook

Sách gồm những bài tập rất đơn giản có kèm theo hình minh hoạ cho các tình huống, giúp trẻ nhanh chóng hiểu ra tình huống và cách ứng dụng các từ mới học để hoàn thành bài tập.

Sách gồm 2 phần:
Phần 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em. Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.

Phần 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói –Đọc – Viết tiếng Anh của các em.

Sách dành cho những trẻ rèn luyện từ sớm để đạt được các thành tích cao trong môn tiếng Anh hoặc các kỳ thi cao hơn.

Leave a Comment