Sách 720 câu trắc nghiệm tiếng anh 6 PDF/EBook

Tải sách 720 câu trắc nghiệm tiếng anh 6

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách 720 câu trắc nghiệm tiếng anh 6

Giới thiệu cuốn sách ” Sách 720 câu trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 ” được tác giả soạn thảo theo chương trình của Bộ Giáo Dục, giúp các em học sinh lớp 6 có tài liệu để luyện tập và củng cố kiến thức của mình theo sát từng bài học trong sách. Những câu trắc nghiệm giúp các em củng cố ngữ pháp, học thêm về từ vựng và làm quen với các dạng bài tập. Sách có kèm theo phần đáp án để học sinh tự so sánh và đối chiếu kết quả, sửa chữa các lỗi sai và theo dõi trình độ của mình. Sách cũng là một tài liệu quý để cho giáo viên ra đề thi cho học sinh.

Các chủ đề thường ra trong học sách:

Unit 1: Greetings
Unit 2: At School
Unit 3: At Home
Unit 4: Big Or Small
Unit 5: Things I Do.
Unit 6: Places
Unit 7: Your House
Unit 8: Out And About
Unit 9: The Body
Unit 10: Staying Healthy
Unit 11: What Do You Eat?
Unit 12: Sports And Pastimes
Unit 13: Activities And The Seasons
Unit 14: Making Plans
Unit 15: Countries
Unit 16: Man And The Environment

Leave a Comment