Sách 40 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 6 có Đáp án PDF/Ebook

40-de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-lop-6-202x224

Tải sách 40 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 6 có Đáp án

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung 40 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 6 có Đáp án

Sách gồm 40 đề thi trải đều trên 400 trang là một tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6 có khả năng để thi học sinh giỏi. Những bài tập trong sách đều là tập hợp những tài liệu nâng cao để các em rèn luyện khả năng làm bài tập, luyện kỹ năng ngữ pháp và bổ sung các từ vựng trước khi bước vào các kỳ thi cấp trường lớp hay cấp thành phố. Sách cùng là tài liệu hữu ích để các giáo viên tham khảo trong quá trình rèn luyện học sinh giỏi của mình.

Ở cuối cuốn sách có các đáp án để học sinh tự kiểm tra quá trình làm bài tập của mình, xem thử trình độ mình tới đâu và tự sửa chữa các lỗi của mình. Huy vọng cuốn sách sẽ giúp các em học sinh có được sự rèn luyện hiểu quả trước các kỳ thi.

Leave a Comment