Sách 120 Bài Luận Tiếng Anh – Trần Mạnh Tường PDF/Ebook

120 Bài Luận Tiếng Anh - Trần Mạnh Tường

Sách 120 Bài Luận Tiếng Anh – Trần Mạnh Tường PDF/Ebook

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách 120 Bài Luận Tiếng Anh

Sách về những bài luận về các chủ đề rất thường gặp trong các kỳ thi tiếng anh, các chủ đề thông dụng như: Giới thiệu về bạn, về thơ ấu của tôi, về thầy giáo của tôi, về kỳ nghỉ hè hay về người bạn thân nhất của tôi. Đó là những bài luận ngắn đi kèm với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp với chủ đề. Sách có giải thích các từ khó trong đoạn luận. Với 120 bài luận này thì khi thi gặp những chủ đề này người thi chỉ cần áp dụng tương tự là được.

Leave a Comment