Lý Thuyết Tượng Số PDF/Ebook

Lý Thuyết Tượng Số PDF/Ebook

Tải sách Lý Thuyết Tượng Số PDF/Ebook

Tác giả : Hoàng Tuấn

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Lý Thuyết Tượng Số

Sách sử dụng những phương pháp của Kinh Dịch để đoán biết vận mệnh của con người, dựa vào các đặc điểm về ngày tháng năm sinh của người đó.

Đây là một phương pháp xác xuất cổ được nghiên cứu rất công phu dựa trên lý thuyết “Tượng số” của Dịch học. Cổ nhân tin rằng, con người cũng như vạn vật đều phải tuân theo những quy luật biến dịch chung của Vũ Trụ, giống như các con số. Vì vậy có thể tìm hiểu vận mệnh đời người thông qua “Tượng Nhị Phân” của các con số. Còn các con số tuy sinh ra vô vàn nhưng về cơ bản chỉ có 10 số đếm mà thôi (gồm 5số sinh và 5 số thành) mà chúng ta đã khảo sát trong bảng Hà Đồ. Khi các con số biến chuyển để tạo ra cái “Dụng” của chúng, thì chúng tuân theo quy luật của “Lạc thư”. Các con số, dù có sinh ra bao nhiêu, cũng không thoát khỏi bốn phương tám hướng của không gian, cũng như không thể ra ngoài Vòng Không Thời Gian của các chu trình Giáp – Tý – Quý Hợi.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment