Khởi Nghiệp Thông Minh – Smart Up PDF/Ebook/Epub/Mobi

Khởi Nghiệp Thông Minh - Smart Up PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tải sách Khởi Nghiệp Thông Minh – Smart Up

Tác giả : TS. Ngô Công Trường

Tải sách Miễn Phí

epub pdf mobi

Nội dung sách Khởi Nghiệp Thông Minh – Smart Up

Lời nói đầu

Lời tựa

Lời giới thiệu

Chương 1. Những lý do cần tránh khi khởi nghiệp

Lời khuyên về vấn đề hoạch định sự nghiệp dành cho các bạn trẻ của Jack Ma

Chương 2. Cần chuẩn bị những gì để khởi nghiệp

Chương 3. Ý tưởng khởi nghiệp

Ý tưởng của bạn đáng giáo bao nhiêu?

Chương 4. Lập kế hoạch kinh doanh với mô hình Smartup

Chương 5. Chiến lược để phát triển bền vững: Liên tục cải tiến

Chương 6. Chiến lược “thoát” công ty (Exit Strategy)

Chương 7. Người đồng sáng lập

Chương 8. Khách hàng đầu tiên

Chương 9. Gọi vốn ( Fundraising)

Lời cám ơn

Ngoài việc tổng hợp các câu chuyện đời sống thường nhật, Trường đã viết quyển sách này dưới góc độ của một người trẻ tuổi, có tư duy và biết phân tích để dù chỉ bằng tuổi hay nhỉnh hơn bạn một chút, Trường cũng có thể giới thiệu với bạn những nội dung, bài học cần thiết đối với một người trẻ muốn khởi nghiệp. Có thể đâu đó trong cuốn sách này chưa thấy được sự sâu sắc thâm trầm, hiểu đời của những người có tuổi đáng kính, nhưng do lứa tuổi và môi trường trưởng thành là môi trường hiện đại rất gần gũi, nên các bạn trẻ sẽ thấy dễ nhập tâm hơn.

Gần 200 trang với chín chương, cuốn sách Khởi nghiệp thông minh không chỉ hấp dẫn bạn trẻ bởi tên sách mà còn bởi vì nó đã đi xuyên suốt các vấn đề cơ bản của một người trẻ tuổi muốn khởi nghiệp; không chỉ nhắc lại các khái niệm bản bạn đã biết và thường được dạy trong các trường kinh tế như 4P kinh điển, quyển sách này còn bổ sung các P mở rộng cần thiết cho việc kinh doanh hôm nay, hay công sức đi tìm người đồng sáng lập, phương thức chuẩn bị để kêu gọi đầu tư… Hẳn nhiên cuộc sống vốn liên tục thay đổi nên gần 200 trang sách nhỏ không thể giải quyết từng trường hợp cụ thể và đặc thù, nhưng tôi tin chắc nó sẽ cho bạn một sợi chỉ kết nối các vấn đề mà sớm hay muộn, các bạn trẻ khởi nghiệp cũng sẽ nghĩ đến, gặp phải hay cần đối mặt tìm giải pháp.

Đã và đang đỡ đầu nhiều bạn trẻ startup thành công trong một số lĩnh vực, đồng thời dành một khoảng thời gian huấn luyện, giúp các bạn trẻ có khát vọng khởi nghiệp, tôi hiểu các bạn cần những gì để có thể vượt qua những cạm bẫy khó khăn luôn chực chờ, để thích ứng với sự thay đổi, chủ động sáng tạo, và đi tới thành công.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment