Khi Rồng Muốn Thức Dậy PDF/Ebook/Epub/Mobi

Khi Rồng Muốn Thức Dậy PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tải sách Khi Rồng Muốn Thức Dậy

Tác giả : TS. Phạm Đỗ Chí

Tải sách Miễn Phí

epub pdf mobi

Nội dung sách Khi Rồng Muốn Thức Dậy

A. DẪN NHẬP
I. LOAY HOAY VỚI MÔ HÌNH KINH TẾ SAU HAI THẬP NIÊN ĐỔI MỚI
II. TƯ DUY MỚI VÀ VIỆC CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ
III MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ HIỆN NAY
B. CÁC CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ
1 ĐIỀU TIẾT TỔNG CẦU TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
2. CÁC BIỆN PHÁP NGẮN VÀ TRUNG HẠN CHO BÀI TOÁN TỶ GIÁ, LÃI SUẤT VÀ LẠM PHÁT
3 THÂM HỤT TÀI KHOẢN VÃNG LAI: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
4 VÒNG LUẨN QUẨN TRONG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ BÀI TOÁN LÃI SUẤT
5 CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG CHỐNG SUY THOÁI VÀ LẠM PHÁT
6 QUẢN LÝ ĐẦU CƠ
7 LỰA CHỌN CƠ CHẾ TỶ GIÁ VÀ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ
8 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ VẤN ĐỀ NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2010
9 LẠM PHÁT VÀ CÁC QUY TẮC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
10 VẤN ĐỀ NHẬP SIÊU CỦA VIỆT NAM NHÌN TỪ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG
C. TƯ DUY MỚI VÀ TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ
11 NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
12 XÂY DỰNG THỂ CHẾ CHẤT LƯỢNG CAO: CON ĐƯỜNG THOÁT KHỎI BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH
13 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG THEO CƠ CHẾ CHẤT LƯỢNG CAO, PHÁT TRIỂN PHÂN CỰC VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CÁC NGÀNH KINH TẾ CHỦ LỰC TẠI VIỆT NAM
14 XÉT LẠI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
15 NHẬN DIỆN CẤU TRÚC KINH TẾ VIỆT NAM TỪ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
16 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG Ở VIỆT NAM
17 ĐẦU TƯ CÔNG “LẤN ÁT” ĐẦU TƯ TƯ NHÂN? GÓC NHÌN TỪ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VECM
18 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
D. CÁC VẤN ĐỀ NÔNG THÔN, GIẢM NGHÈO, HẠ TẦNG, GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ AN SINH XÃ HỘI
19 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NỀN TẢNG CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO VIỆT NAM
20 KHƠI THÔNG TIỀM LỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG CƠN BÃO TÀI CHÍNH
21 PHÂN TÍCH LƯỢNG CÁC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO: LÝ THUYẾT VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ CÁC HỘ GIA ĐÌNH NGƯ DÂN TẠI KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
22 HỢP TÁC CÔNG – TƯ, CHIẾC ĐŨA THẦN?
23 CHỖ NGHẼN LỚN NHẤT TRONG PHÁT TRIỂN LÀ GIÁO DỤC
24 TÁI CẤU TRÚC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỚC YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
25 CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
26 BẢO HIỂM Y TẾ CỘNG ĐỒNG
27 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH AN SINH XÃ HỘI

Với hoài vọng đóng góp cho năm bản lề của nền kinh tế Việt Nam, cá nhân người chủ biên mong mỏi tập hợp nhiều tác giả cho một cuốn sách mới với mục đích tương tự như Đánh thức con Rồng ngủ quên của mười năm trước. Trong khi đi tìm các ý tưởng chính cho sách mới, chúng tôi đọc thấy bài của tác giả Dương Ngọc đăng trên mạng VNeconomy nêu ra 10 nghịch lý đang tồn tại trong kinh tế Việt Nam như sau:

· Một là, tăng trưởng cao hơn nhưng vẫn tụt hậu, thậm chí còn tụt hậu xa hơn.

· Hai là, tăng trưởng liên tục trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa được coi là phát triển bền vững.

· Ba là, mở cửa hội nhập để đẩy mạnh xuất khẩu, nhưng lại nhập siêu liên tục với quy mô lớn.

· Bốn là, chuyển sang kinh tế thị trường đã nhiều năm, nhưng thể chế chuyển chậm.

· Năm là, chuyển sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã hơn 15 năm, nhưng tính gia công còn nặng.

· Sáu là, “tam nông” rất quan trọng, nhưng chưa được quan tâm tương xứng.

· Bảy là, với mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam đã kích cầu đầu tư lớn (có tỷ lệ đầu tư so với GDP đứng hàng đầu thế giới), nhưng lãi suất vay vốn ở Việt Nam cũng thuộc loại cao so với các nước và vùng lãnh thổ.

· Tám là, tỷ lệ tiết kiệm, tỷ lệ động viên tài chính cao, nhưng tỷ lệ bội chi ngân sách cũng lớn và ngày càng tăng.

· Chín là, khoa học – công nghệ là động lực của tăng trưởng, là yếu tố để nâng cao chất lượng tăng trưởng, nhưng tác động đối với nền kinh tế còn thấp.

· Mười là, giáo dục được coi như quốc sách hàng đầu, nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập.

Chúng tôi nghĩ ngay là sẽ cố gắng giải thích đa số các nghịch lý đó để tìm ra lời giải cho thực trạng kinh tế Việt Nam năm 2011.

Như đã nói ở trên, động lực thật sự cho công việc mà chúng tôi đang theo đuổi là hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay của số đông gia đình ở các thành phố hay nông thôn.

Xin cảm ơn bạn đã đọc hết bài

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment