Họ Lập Nên Sự Nghiệp Cách Nào PDF/Ebook/Epub/Mobi

 Họ Lập Nên Sự Nghiệp Cách Nào PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tải sách Họ Lập Nên Sự Nghiệp Cách Nào PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Họ Lập Nên Sự Nghiệp Cách Nào

Andrew Carnegie, ông vua thép ở Mĩ, mới ra đời chỉ kiếm được khoảng năm cắc một giờ, mà sau gây dựng được một sản nghiệp là tám chục triệu Anh kìm, tức khoảng mười sáu tỉ bạc, theo giá trên thị trường tự do hiện thời. Vì hồi nhỏ được học nên lớn lên ông rất ham đọc sách. Khỉ ông đã giàu có và bận việc, ông mướn một người chuyên môn duyệt trước cho ông hết thảy những sách ông muốn coi, rồi dùng bút chì xanh gạch bỏ những đoạn, những chương vô ích hoặc vô vị…

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment