Để Trở Thành Nhà Quản Lý Hiệu Quả PDF/Ebook/Epub/Mobi

Để Trở Thành Nhà Quản Lý Hiệu Quả PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tải sách Để Trở Thành Nhà Quản Lý Hiệu Quả

Tác giả : Michael E. Gerber

Tải sách Miễn Phí

epub pdf mobi

Nội dung sách Để Trở Thành Nhà Quản Lý Hiệu Quả 

Thứ tự ưu tiên của các mối quan tâm trên của Nhà quản lý rất quan trọng, vì nó có ý nghĩa sống còn với những thách thức mà Nhà quản lý phải đối mặt khi họ mong muốn thay đổi thế giới xung quanh.

Đối với Nhà quản lý hiệu quả, mối quan tâm đó được đặt vào:

Thứ nhất là chính họ

Thứ hai là tổ chức mà họ là một phần trong đó

Thứ ba là các nhân viên

Cách xếp hạng mức độ tập trung này rất hợp lý. Theo đạo lý, con người phải nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới bản thân. Nhưng điều này không đúng trong quản lý. Làm sao Nhà quản lý có thể đem lại hiệu quả nếu bỏ qua lợi ích cá nhân? Câu hỏi mà mọi Nhà quản lý hiệu quả phải đặt ra và trả lời để bắt đầu quá trình tạo ra những chuyển biến thực sự không phải là: “Công ty mình cần gì?” hay: “Nhân viên của mình cần gì?” mà là: “Mình cần gì?” Phải trả lời câu hỏi này thật trung thực, cởi mở, và thẳng thắn.

Nếu không đặt ra và trả lời câu hỏi trên, không ai có thể quản lý thành công. Bởi những người không tự trả lời được câu hỏi này sẽ không thể quản lý tốt bản thân chứ chưa nói đến quản lý doanh nghiệp.

Thứ tự ưu tiên của các mối quan tâm trên của Nhà quản lý rất quan trọng, vì nó có ý nghĩa sống còn với những thách thức mà Nhà quản lý phải đối mặt khi họ mong muốn thay đổi thế giới xung quanh.

Đối với Nhà quản lý hiệu quả, mối quan tâm đó được đặt vào:

Thứ nhất là chính họ

Thứ hai là tổ chức mà họ là một phần trong đó

Thứ ba là các nhân viên

Cách xếp hạng mức độ tập trung này rất hợp lý. Theo đạo lý, con người phải nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới bản thân. Nhưng điều này không đúng trong quản lý. Làm sao Nhà quản lý có thể đem lại hiệu quả nếu bỏ qua lợi ích cá nhân? Câu hỏi mà mọi Nhà quản lý hiệu quả phải đặt ra và trả lời để bắt đầu quá trình tạo ra những chuyển biến thực sự không phải là: “Công ty mình cần gì?” hay: “Nhân viên của mình cần gì?” mà là: “Mình cần gì?” Phải trả lời câu hỏi này thật trung thực, cởi mở, và thẳng thắn.

Nếu không đặt ra và trả lời câu hỏi trên, không ai có thể quản lý thành công. Bởi những người không tự trả lời được câu hỏi này sẽ không thể quản lý tốt bản thân chứ chưa nói đến quản lý doanh nghiệp.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment