Can Chi Thông Luận PDF/Ebook

Can Chi Thông Luận PDF/Ebook

Tải sách Can Chi Thông Luận PDF/Ebook

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hải

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Can Chi Thông Luận

Để biểu thị sự biến đổi không ngừng của sự vật người xưa đặt ra thuyết âm dương, âm dương không phải là sự vật cụ thể mà là những đặt tính mâu thuẫn trong sự vật. Nó giải thích mâu thuẫn chi phối và sự biến hoá của sự vật trong quá trình phát triển, âm dương vừa có nghĩa mâu thuẫn nhau nhưng vừa hỗ trợ và kiềm chế lẫn nhau.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment