Bộ sách My First Sticker Book Download PDF/Ebook

My-first-sticker-book-202x224

Tải sách My First Sticker Book Download PDF/Ebook

Tải sách Miễn Phí

1. My First Sticker Book Colors
2. My First Sticke rBook First Words
3. Sticker Book Numbers
4. My First Sticker Book Shapes

Nội dung My First Sticker Book Download PDF/Ebook

Giới thiệu bộ sách “My first sticker book” gồm 4 quyển sách nói về 4 chủ đề khác nhau về số đếm, màu sắc, bảng chữ cái và hình học.
1. Learn your numbers
2. Learn your Colours
3. Learn your Shapes
4. Learn your Alphabet

Đây đều là những quyển sách đơn giản trang bị cho trẻ các kiến thức cơ bản như
– Giúp bé học kiến thức cơ bản về số, màu sắc, hình dạng và bảng chữ cái bằng tiếng Anh với những hình ảnh rất đơn giản và nhiều màu sắc.
– Nhận biết được đồ vật một cách đơn giản bằng cách dán các sticker trong sách

– Sách có sự bố trí các từ vựng đi kèm theo các hình ảnh và màu sắc đơn giản và rất dễ nhận biết, giúp bé vừa học vừa vui.

Leave a Comment