Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Tiểu Học – Cấp Độ Starters (PDF/EBook)

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Tiểu Học - Cấp Độ Starters

Tải sách Tập Thực Hành Tiếng Anh Tiểu Học – Cấp Độ Starters PDF/EBook

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Tiểu Học – Cấp Độ Starters PDF/EBook

Bộ sách 8 quyển Bài tập thực hành tiếng Anh tiểu học – cấp độ Starters được viết theo chuẩn CEFR (The Common European Framework of Reference) để đánh giá các học sinh tiểu học cấp độ A1. Sách gồm có 3 cấp độ  STARTERS, MOVERS và FLYERS, quyển sách này có cấp độ Starters là cuốn thứ 2 của bộ sách.

Quyển sách này gồm có 8 phần và có đáp án để học sinh tự kiểm tra đối chiếu với bài tập và đánh giá bài tập của mình.
Practice test 1
Practice test 2
Practice test 3
Practice test 4
Practice test 5
Practice test 6
Practice test 7
Practice test 8

Sách trình bày các bài tập kiểm tra thường gặp nhằm giúp học sinh luyện tập các kiến thức tiếng anh. Thông qua bài tập học sinh sẽ nắm vững hơn các cấu trúc ngữ pháptừ vựng cần thiết.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment