400 Bài Tập Tiếng Anh 7 kèm đáp án PDF/Ebook

400 Bài Tập Tiếng Anh 7

Tải sách 400 Bài Tập Tiếng Anh 7

Tác giả: Nguyễn Nam Nguyên-Nguyễn Đình Thân Lân

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách 400 Bài Tập Tiếng Anh 7 

Sách là tập hợp của 400 bài tập mẫu tiếng Anh lớp 7 có kèm theo đáp án để kiểm tra đối chiếu. Những bài tập được tập hợp từ các đề thi bám sát theo các chương trình học của sách giáo khoa đang học, sách có thể giúp cho học sinh lớp 7 có được bài tập để luyện tập những kiến thức đang học, củng cố và nâng cao khả năng của mình. Sách được trình bày ở dạng PDF để người học tải về tự làm bài tập.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment