35 Đề Tiếng Anh Thi Vào Lớp 10 PDF/Ebook – Mai Lan Hương

35-de-tieng-anh-thi-vao-lop-10-co-dap-an-202x224

Tải sách 35 Đề Tiếng Anh Thi Vào Lớp 10

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách 35 Đề Tiếng Anh Thi Vào Lớp 10

Sách 35 Đề Tiếng Anh Thi Vào Lớp 10 là tập hợp 35 đề thi dành cho các em học sinh chuẩn bị ông thi vào lớp 10 môn tiếng anh, vượt qua được kỳ thi quan trọng này là rất quan trọng.

Được tác giả Mai Lan Hương biên soạn các đề thi chuẩn nhất, thường ra nhất giúp các em có tư liệu thực tế và làm quen với các đề thi này trước khi bước vào kỳ thi thật sự.

Cuốn sách có 3 phần:
Phần căn bản: 20 đề thi, mỗi đề từ 50 đến 60 câu, nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản theo chương trình tiếng anh của Bộ Giáo Dục.

Phần nâng cao: 15 đề, mỗi đề từ 90 đến 100 câu, kiểm tra kiến thức nâng cao, đặc biệt là về phần ngữ pháp, nhằm giúp các em ôn luyện đề thi vào các trường chuyên hoặc lớp chuyên anh.

Cuối sách có phần đáp án và lời giải để học sinh tự kiểm tra và đối chiếu.

Leave a Comment