12 Bộ Sách Usborne Phonics Readers Ebook +Audio

12 Bộ Sách Usborne Phonics Readers Ebook +Audio

12 Bộ Sách Usborne Phonics Readers Ebook +Audio

Tải sách Miễn Phí

AUDIO-EBOOK

Nội dung 12 Bộ Sách Usborne Phonics Readers

Sách  “12 Bộ sách Usborne Phonics Readers” luyện tập phát âm theo các chủ đề sinh động, vui nhộn, dạy cách phát âm cho bé chuẩn ngay từ đầu, từ nhứng âm dễ cho tới âm khó.

Bộ sách này gồm gồm 12 cuốn sách (book+audio) với các chủ đề như sau:
1. Big pig on a dig
2. Fat cat on a mat
3. Fox on a box
4. Frog on a log
5. Goose on the loose

6. Hen’s pens
7. Ted in a red bed
8. Ted’s shed
9. Toad makes a road
10. Mouse moves house
11. Sam sheep can’t sleep
12. Shark in the park

Leave a Comment